Collected ervin essay mentor new seale series thought

CEDKAN BİR YAFES

LEDÜN ABDAL - KEREM ŞAH NOYAN - ALBAYRAK

UMURBEY - İLHAMİ

SA'D BİN EBİ VAKKAS - AHFAZ - DAKLİZ - ÇELEBİ

KİM BU AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO IS THIS AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.

AYYILDIZ TİM BİRİM BAŞKANLIĞI

The prominence given to the self image in social media, on reality television and in everyday life has generated an audience primed to receive and consume personal information. Whether artists today operate from a digital platform or not, their self portraits are likely to be understood within this context.  remix. post. connect.  explores the impulse to manipulate, present or communicate aspects of self, and acknowledges the duplicity inherent in self representation. The invited artists adopt various approaches that do not always conform to traditional notions of self portraiture. While some use biography or narrative, others are less overt. In each case, the artists have disclosed something about themselves, whether fabricated or ‘real’.

Collected ervin essay mentor new seale series thought

collected ervin essay mentor new seale series thought

Media:

collected ervin essay mentor new seale series thought